JARS na konferencji Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA „Science-Food-Society”


W dniach 18 -21 września 2018 roku nasza firma, jako jedyna firma laboratoryjna z Polski, uczestniczyła w konferencji EFSA „Science-Food-Society” w Parmie. Konferencja ta jest obecnie jednym z największych globalnych wydarzeń, kształtujących prawo dotyczące bezpiecznej żywności na rynkach Europy – a także świata. JARS reprezentował dr Bartłomiej Koźniewski, zastępca dyrektora Działu Badawczo-Rozwojowego, z wykładem zatytułowanym „Ślady metali ciężkich w suplementach diety – analiza produktów rynkowych”, w którym na podstawie ponad 3500 próbek produktów przeanalizowanych w latach 2017-2018 w naszej firmie oceniono stan bezpieczeństwa tych popularnych obecnie wyrobów.

Konferencja EFSA – edycja 2018 poświęcona została kwestiom „kontekstualizacji oceny ryzyka”. Oznacza ono refleksję nad przyszłością oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności przy jednoczesnym uznaniu społecznego i politycznego kontekstu, w którym działa.

Naukowcy, osoby oceniające ryzyko, naukowcy społeczni, osoby zarządzające ryzykiem i zainteresowane instytucje z całego świata omawiali najistotniejsze kwestie dotyczące złożonych zależności między nauką, żywnością i społeczeństwem.

Na konferencji pojawiły się autorytety z branży z uniwersytetów Bergen, Cambridge, Uniwersytetu w Toronto, przedstawiciele największych światowych producentów żywności, władze i specjaliści EFSA oraz przedstawiciele międzynarodowych instytucji i agend rządowych.

Dzięki udziałowi w konferencji EFSA, JARS, jako jedyna firma z Polski, zaistniała w szeroko pojętym środowisku globalnych specjalistów do spraw bezpieczeństwa żywności i żywienia. Jest to tym bardziej istotne, że jako jedna z pierwszych instytucji na świecie, w oparciu o dane naukowe i szacowane poziomy spożycia podjęliśmy się określenia dopuszczalnej zawartości arsenu w suplementach – określenia parametru dotychczas nieuregulowanego w prawodawstwie.

Biorąc pod uwagę fakt, że suplementy diety stały się nieodłączną częścią życia wielu z nas, ich metody produkcji i stosowanie są niejednokrotnie źródłem większych zagrożeń niż korzyści dla zdrowia. Metale ciężkie są w tym zakresie szczególnie interesujące, gdyż ich źródła mogą być zarówno pierwotne – wywodzące się ze stosowanych materiałów produkcyjnych – jak i wtórne – wynikające z procesu przetwarzania, opakowań, przechowywania i transportu, jak też i z zachowań konsumentów.

Liczymy, że nasz wkład badawczy pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa dostępnych w handlu produktów, a także pozwoli na uściślenie wytycznych prawnych w tym zakresie.

Prezentowany przez nas poster dostępny jest do Państwa wglądu TUTAJ.

Link do Konferencji EFSA 2018