JARS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę chromatografu cieczowego z detektorem masowym LC-MS/MS

JARS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę chromatografu cieczowego z detektorem masowym LC-MS/MS dla firmy JARS SA z siedzibą w Łajskach.

Dostawa urządzenia planowana jest w związku z realizacją projektu „Zwiększenie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa JARS S.A. poprzez rozwój centrum B+R” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia oraz szczegóły dotyczące składania ofert zostały opisane w zapytaniu ofertowym nr1/2.1/2021 z dnia 12.03.2021