JARS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników

JARS S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę odczynników

Dostawa planowana jest w związku z realizacją projektu „ROZBUDOWA CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO JARS SP. Z O.O.”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Przedmiot zamówienia oraz szczegóły dotyczące składania ofert zostały opisane w zapytaniu ofertowym nr 32/2.1/2020 z dnia 10.03.2020.