Kompendium wiedzy Bakterie Legionella – część 3

Legionella – zagrożenia zdrowotne

Legionella są wewnątrzkomórkowymi pasożytami, mnożą się w makrofagach pęcherzyków płucnych i monocytach. Rzadko notuje się przypadki legionelozy dotyczące innych narządów i układów.

Zakażenie Legionella zwykle następuje drogą wziewną przez wdychanie skażonego aerozolu wodnego lub przez zachłyśnięcie się wodą zawierającą bakterie.  Drobnoustroje te nie przenoszą się drogą horyzontalną (przeniesienie z jednej osoby na drugą).

Legionelozy:

 • postać płucna –  Legionellozowe zapalenia płuc (choroba legionistów; LD) – ciężkie zapalenie płuc

 

Czas wylęgania
 • 2-10 dni (najczęściej 5-6dni), czasem do 21 dni
Czas trwania
 • Kilka tygodni
Śmiertelność
 • 15-20% (w przypadku zakażeń szpitalnych nawet > 40%)
Objawy
 • Zapalenie płuc i opłucnej, często z ropniami w płucach
 • Suchy kaszel
 • Trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej
 • Gorączka (ponad 40 °C)
 • Czasami odkrztuszanie krwi
 • Dreszcze
 • Ból mięśni
 • Biegunka
 • Wymioty, nudności
 • Splątanie i zaburzenia świadomości
 • Niewydolność nerek

 

 • postać pozapłucna – gorączka Pontiac – łagodna, grypopodobna

 

Czas wylęgania
 • 5 godzin do 3 dni
Czas trwania
 • 2 – 5 dni
Śmiertelność
 • Brak
Objawy
 • objawy grypopodobne
 • zapalenie opłucnej
 • osłabienie, zmęczenie
 • gorączka i dreszcze
 • bóle mięśni
 • ból głowy
 • bóle stawów
 • czasami biegunka
 • czasami nudności, wymioty (mała liczba osób)
 • trudności w oddychaniu
 • duszność
 • suchy kaszel

 

 • inne postaci pozapłucne – zmiany ograniczone skórne(wysypki), posocznica czy zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego po transplantacji

Grupa podwyższonego ryzyka:

 • osoby w wieku >50 roku życia (niektóre opracowania podają >40 roku);
 • w większym stopniu mężczyźni niż kobiety (stosunek 3:1);
 • osoby palące papierosy;
 • osoby podróżujące;
 • osoby nadużywające alkohol;
 • osoby długo przebywające w środowisku, w którym obecny jest aerozol wodny np. hydroterapia, myjnie samochodowe, instalacje klimatyzacyjne itp.);
 • osoby przebywające w budynkach zamieszkania zbiorowego (np. akademiki, hotele, domy opieki);
 • osoby > 25 roku życia przebywające w szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej;
 • osoby z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, diabetycy, chorzy na choroby nerek, poddawani zabiegom chirurgicznym.

Ocena ryzyka zdrowotnego – zagrożenie infekcją zależy od:

 • szybkości namnażania się bakterii w instalacjach;
 • powstawania skażonego aerozolu wodno-powietrznego o wielkości kropli 2-5µm;
 • ilości komórek, które przedostają się do płuc;
 • odporności osoby narażonej;
 • czy osoba należy do grupy podwyższonego ryzyka.

 

Bibliografia:

 1. https://www.cdc.gov/legionella/.
 2. https://legionella.pl/.
 3. Materiały szkoleniowe „Bakterie z rodzaju Legionella – zagrożenia, zasady kontroli, metody eliminacji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji i urządzeń wodnych w obiektach użyteczności publicznej” Gdańska Fundacja Wody, prowadzący Renata Matuszewska, 04.09.2020.
 4. Diagnostyka bakteriologiczna, Eligia M. Szewczyk, rok wydania 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Mikrobiologia lekarska, Maria Lucyna Zaremba, Jerzy Borowski, rok wydania III-dodruk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 6. Dezynfekcja wody pitnej. Wolfgang Roeske, rok wydania 2007, wydawnictwo: Projprzem-EKO.