Kompendium wiedzy Bakterie Legionella – część 4

Legionella – gdzie jesteśmy szczególnie zagrożeni na zarażenie?

Występowanie Legionella:

 • sztuczne rezerwuary;
 • sieci przesyłowe ciepłej wody: zasobniki na ciepłą wodę, zawory czerpalne, głowice natryskowe;
 • urządzenia do hydromasażu, baseny perełkowe;
 • obiegi wody grzewczej i chłodzącej związane z: urządzeniami klimatyzacyjnymi, wieżami chłodniczymi, skraplaczami parowymi;
 • aparatura medyczna;
 • urządzenia do wspomagania oddychania;
 • inhalatory;
 • urządzenia do dializ;
 • turbiny dentystyczne;
 • nawilżacze, urządzenia nawilżające;
 • fontanny, zraszacze;
 • myjnie samochodowe;
 • inne.

 

Bibliografia:

 1. https://www.cdc.gov/legionella/.
 2. https://legionella.pl/.
 3. Materiały szkoleniowe „Bakterie z rodzaju Legionella – zagrożenia, zasady kontroli, metody eliminacji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji i urządzeń wodnych w obiektach użyteczności publicznej” Gdańska Fundacja Wody, prowadzący Renata Matuszewska, 04.09.2020.
 4. Diagnostyka bakteriologiczna, Eligia M. Szewczyk, rok wydania 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Mikrobiologia lekarska, Maria Lucyna Zaremba, Jerzy Borowski, rok wydania III-dodruk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 6. Dezynfekcja wody pitnej. Wolfgang Roeske, rok wydania 2007, wydawnictwo: Projprzem-EKO.