Monitoring składowisk odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów zobowiązany jest do prowadzenia jego monitoringu. Dotyczy to zarówno składowisk odpadów w fazie eksploatacyjnej jak i poeksploatacyjnej.

JARS S.A. zapewnia kompleksowy monitoring składowisk odpadów zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523).

Zakres monitoringu:

  • Badanie poziomu i składu wód podziemnych;
  • Badanie wielkości przepływu i składu wód powierzchniowych;
  • Badanie objętości i składu wód odciekowych;
  • Badanie emisji i składu gazu składowiskowego;
  • Ocena sprawności odprowadzania gazu składowiskowego;
  • Pomiar ilości opadu atmosferycznego;
  • Badanie przebiegu osiadania i stateczności składowiska;
  • Badanie struktury i masy składowanych odpadów.

Na podstawie przeprowadzonych badań przygotowujemy raport z monitoringu składowiska odpadów.