Nowa metoda oznaczania tlenku etylenu w JARS S.A.

Jest to procedura oparta na metodzie QUECHERS i obejmująca pomiar GC-MS/MS na specjalnej kolumnie chromatograficznej. Metoda ta została przetestowana w ramach próby pierścieniowej zorganizowanej przez laboratorium referencyjne UE pod koniec 2020 r. i wykazała bardzo dobre dane dotyczące wydajności.

Nowa metoda analizy tlenku etylenu ma następujące zalety:

  • Czas przetwarzania jest znacznie skrócony. Oznacza to, że nie ma ograniczeń specyficznych dla metody, które w połączeniu z dużą liczbą próbek mogłyby opóźnić terminowe przetwarzanie próbek.
  • Czułość pomiaru jest wyższa niż poprzednio dla wszystkich produktów. Granica oznaczalności 0,01 mg/kg została osiągnięta dla wszystkich towarów.
  • Pomiar obejmuje indywidualną identyfikację i kwantyfikację tlenku etylenu i 2-chloroetanolu. Ponadto, tak jak poprzednio, podawana jest całkowita zawartość tlenku etylenu istotna dla oceny. W związku z tym nie jest już konieczne dodatkowe zlecenie na analizę wolnego tlenku etylenu.

Tlenek etylenu jest bezbarwnym, łatwopalnym i słodko pachnącym gazem, który jest w stanie zabijać bakterie, wirusy i grzyby. Ze względu na tę właściwość, tlenek etylenu jest często stosowany do fumigacji lub zmniejszania zawartości mikrobów w produktach spożywczych wrażliwych na wysoką temperaturę, takich jak przyprawy.

Ponieważ tlenek etylenu i jego produkt rozkładu chloroetanol są uważane za substancje rakotwórcze, ta metoda obróbki została zakazana w Unii Europejskiej w 1990 r. Jednak w innych krajach produkty spożywcze są nadal fumigowane tlenkiem etylenu, np. przed wysyłką.

We wrześniu 2020 r. europejski system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) zgłosił bardzo wysokie poziomy tlenku etylenu w niektórych partiach nasion sezamu, które pochodziły z Indii lub zostały wysłane z Indii i przywiezione do Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości tlenku etylenu wynosi 0,05 mg/kg, jednak wartości te przekraczały NDP ponad tysiąckrotnie.

Do 31 maja 2021 r. mogą Państwo skorzystać ze specjalnego 10% rabatu na analizę tlenku etylenu metodą opartą na metodzie QUECHERS.

W celu poznania naszej szczegółowej oferty zapraszamy do KONTAKTU.