Obowiązek wykonywania pomiarów stężenia radonu przez polskich pracodawców

W dniu 30 lipca 2020 r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz zgodnie z polskim Prawem Atomowym został nałożony na polskich pracodawców obowiązek kontrolowania narażenia na radon w miejscach pracy.

Jak, gdzie i kiedy wykonać pomiary radonu w miejscu pracy?

Obowiązek dotyczy pracodawców z terenów określonych w załączniku do rozporządzenia (link poniżej);

Pomiary wykonuje się w celu uzyskania wartości tzw. średniorocznego stężenia radonu w powietrzu. Ocenia się czy ta wartość przekracza tzw. poziom referencyjny (w Polsce 300Bq/m3);

Ekspozycja detektorów śladowych zgodnie z przepisami musi trwać co najmniej 30 dni.

Zaleca się przeprowadzenie pomiaru w sezonie grzewczym.

Poniżej znajdziecie linki do odpowiednich dokumentów.

Więcej informacji o obowiązkowych pomiarach radonu w kolejnych postach.
Obserwujcie JARS S.A.

W razie pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji. Piszcie na biuro@jars.pl lub srodowisko@jars.pl.

#Radon #PomiarRadonu #JARS

1. Lista powiatów, w których konieczne jest przeprowadzanie pomiarów radonu w miejscach pracy.

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r.

3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe

4. Dyrektywa Rady Euratom 2013/59