Ochrona powietrza

JARS S.A. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania wniosków na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

W myśl obowiązujących przepisów prawnych eksploatacja instalacji emitującej do powietrza zanieczyszczenia gazowe lub pyłowe wymaga uzyskania pozwolenia. Wyjątek stanowią instalacje, które ze względu na rodzaj i niewielką skalę oddziaływania zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia i wymagają jedynie zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Nie wiesz, do której grupy zalicza się instalacja eksploatowana w Twojej Firmie? Nasi specjaliści chętnie pomogą Ci w określeniu zakresu obowiązków.