Badania geotechniczne gruntu

JARS S.A. dysponujemy własnym zapleczem laboratoryjnym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt, dzięki czemu w sposób rzetelny i profesjonalny określamy właściwości i parametry geotechniczne gruntów, bez potrzeby podzlecania i ryzyka uszkodzenia prób podczas transportu. 

Badania polowe:

 • Wiercenia geologiczno-inżynierskie i geotechniczne;
 • Sondowania parametryzujące DPL, SLVT, DPSH, CTP, CTP-u;
 • Badania płytą dynamiczną oraz VSS;
 • Pobór prób gruntu i wody gruntowej;
 • Badania geofizyczne terenu;
 • Obsługa geologiczna i nadzór geotechniczny budów i odbiór wykopów.

Badania laboratoryjne:

 • Badania makroskopowe;
 • Wilgotność naturalna;
 • Gęstość objętościowa;
 • Analiza granulometryczna:
  • Sitowa;
  • Areometryczna;
 • Badania konsystencji gruntów spoistych (Atterberga);
 • Wodoprzepuszczalność (współczynnik filtracji);
 • Zawartość części organicznych metodą wyżarzania IŻ oraz utleniania IOM;
 • Agresywność wody w stosunku do betonu i stali.