Wodoprzepuszczalność

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, uzależnia dopuszczalny poziom zanieczyszczeń występujących w gruncie na głębokości poniżej 0,25 m p.p.t. od zdolności przenikania wód i cieczy przez podłoże – wodoprzepuszczalności.

W związku z powyższym JARS S.A. oferuje akredytowane badanie laboratoryjne określające wskaźnik wodoprzepuszczalności badanych gruntów [m/s].