Geologia, hydrogeologiaFirma JARS SA kompleksowo zajmuje się badaniem środowiska geologicznego i określaniem warunków gruntowo-wodnych, prognozowaniem ich zmienności i ewolucji dla potrzeb:

Zespół uprawnionych geologów z wieloletnim doświadczeniem, pomaga dopasować i wybrać odpowiednie formy opracowań badań podłoża gruntowego w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Oferujemy indywidualne doradztwo i konsultacje w dziedzinie geologii.

 

Wykonywane opracowania:

 • Projekty robót geologicznych,
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne,
 • Opinie geotechniczne,
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego,
 • Projekty geotechniczne,
 • Wstępne oceny warunków gruntowo-wodnych,
 • Plany ruchu zakładów górniczych,
 • Opracowania geofizyczne.

Opracowania wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego, rozporządzeniami i normami polskimi i europejskimi.

 

Prace kameralne:

 • Zestawienie i interpretacja wykonanych badań,
 • Analiza zebranych materiałów archiwalnych,
 • Tworzenie kart otworów, przekrojów geologicznych oraz niezbędnych map, w oparciu o nowoczesne techniki komputerowe
 • Obliczenia parametrów geotechnicznych.