Badania ziem i gleb

Oferujemy kompleksową usługę rozpoznania i neutralizacji zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Realizując obowiązki wynikające z Ustawy Prawo ochrony środowiska zapewniamy Państwu: