Audyty

JARS S.A. od wielu lat specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów w sektorze kosmetycznym.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych audytorów, wyspecjalizowanych we wszystkich branżach sektora kosmetycznego, posiadających certyfikaty:

 • EOQ (Europejskiej Organizacji Jakości);
 • PCBC (Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji);
 • BSI Management Systems.

Audytorzy JARS S.A. posiadają specjalistyczną wiedzę oraz wysokie kompetencje. Doświadczenie zdobyli w trakcie wieloletniej praktyki, audytując setki renomowanych zakładów produkcyjnych, sklepów i hipermarketów.  Audytorzy to praktycy, bardzo często pracujący w obszarach produkcji, kontroli i zapewnieniu jakości w przemyśle kosmetycznym czy z nim związanym m. in. dostawcy surowców.

Zakres audytów obejmuje ocenę funkcjonowania:

 • Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP);
 • Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP);
 • Dobrej Praktyki Produkcyjnej na zgodność z normą ISO 22716 (Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji GMP – dedykowany dla przemysłu kosmetycznego);
 • Systemu HACCP;
 • Systemu ISO 22000;
 • Standardów IFS HPC / BRC CP;
 • Dostawców surowców i produktów.

Audyty oferowane są podmiotom działającym we wszystkich branżach sektora kosmetycznego:

 • Zakładom produkcyjnym;
 • Firmom logistycznym i dystrybucyjnym;
 • Firmom transportowym;
 • Sklepom detalicznym;
 • Zakładom kosmetycznym, SPA.

Audyty przeprowadzane są w oparciu o:

 • Normy;
 • Standardy jakościowe;
 • Dokumentację systemów jakości;
 • Wymagania zleceniodawców.

W ramach audytu ocenia się między innymi:

 • Przygotowanie zakładu pod kątem infrastruktury, wyposażenia technicznego, zasobów ludzkich, itp.;
 • Stan higieniczny zakładu w tym higienę: miejsc pracy, pracowników, procesów technologicznych, linii technologicznych, magazynowania i dystrybucji, itp.;
 • Przestrzeganie procedur i instrukcji zawartych w dokumentacji systemu jakości;
 • Funkcjonowanie podstawowych programów takich jak:
 • Badania wody;
 • Dezynsekcji i deratyzacji;
 • Higieny i szkolenia pracowników;
 • Mycia i dezynfekcji;
 • Postępowania z odpadami;
 • Przestrzeganie ustalonych zasad monitorowania CCP, CP;
 • Rzetelność prowadzenia zapisów GMP/GHP oraz HACCP;
 • Bezpieczeństwo produktów i cały łańcuch dostaw.