KOSMETYKI

 • badania mikrobiologiczne
 • badania fizykochemiczne
 • badania dermatologiczne
 • badania aplikacyjno-użytkowe
 • spełnienie wymagań wynikających z rozporządzenia 1223/2009/we
 • analiza sensoryczna
 • badania konsumenckie

CHEMIA GOSPODARCZA

 • badania mikrobiologiczne
 • badania fizykochemiczne
 • badania użytkowe
 • badania konsumenckie
 • spełnienie wymagań wynikających z rozporządzenia (WE) Nr 648/2004 w sprawie detergentów
 • ocena skuteczności działania dezynfekcyjnego preparatów