Badania opakowań kosmetyków

JARS S.A. oferuje Państwu akredytowane badania opakowań.

Jakość produktu jest kształtowana głównie w procesie technologicznym. W celu jej zachowania podczas magazynowania, transportu i sprzedaży konieczne jest zastosowanie opakowań dostosowanych do właściwości pakowanego produktu oraz spełniających wymagania sanitarne i handlowe.

Zakres badan materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z kosmetykami obejmuje m. in.:

  • Badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych;
  • Ocenę organoleptyczną w zakresie wyglądu i trwałości nadruku;
  • Analizę sensoryczna w zakresie przekazywania obcego smaku i zapachu z opakowania do kosmetyku;
  • Badania fizykochemiczne i mechaniczne (np. szczelność, odporność chemiczną);
  • Oznaczanie zawartości metali ciężkich;
  • Migrację globalną i specyficzną.

Stosowane w badaniach migracji globalnej i specyficznej płyny modelowe oraz warunki czasu i temperatury są dobierane zgodnie z wymogami dokumentów normalizacyjnych i przepisów prawnych, zależnie od przeznaczenia opakowania.