Analiza sensoryczna

Pracownia Badań Sensorycznych JARS S.A. spełnia wymagania normy PN-ISO 8589:2010, co gwarantuje standaryzowane warunki analiz, minimalizujących wpływ otoczenia na przeprowadzane badania. Wyposażona jest w niezależne stanowiska do wykonywania ocen produktów spożywczych, wody, kosmetyków i chemii gospodarczej, a także opakowań. Analizy sensoryczne wykonywane są przez odpowiednio wyszkolony i posiadający wieloletnie doświadczenie zespół oceniający, o sprawdzonej wrażliwości zmysłów.

Pracownia Badań Sensorycznych JARS S.A. posiada największy w kraju zakres akredytacji.

OCENA PRODUKTÓW NON-FOOD

Badania sensoryczne produktów non food najczęściej wykonujemy prostym testem opisowym. Dodatkowo dla kosmetyków i chemii gospodarczej oferujemy badania metodą parzystą i trójkątową.

Najczęściej wykonywane testy:

  • Laboratoryjne badania sensoryczne mające na celu określenie charakterystyki sensorycznej produktu;
  • Badania porównawcze względem wzorca lub kilku produktów względem siebie – mające na celu określenie różnic pomiędzy produktami;
  • Badania z wykorzystaniem skali hedonicznej, np. lubię – nie lubię, kupię – nie kupię w celu określenia stopnia akceptacji produktu przez respondenta.