Weryfikacja etykiet produktów kosmetycznych

Usługa JARS S.A. z zakresu oceny zgodności etykiety umożliwia stworzenie etykiety spełniającej wymagania prawne rynku produktów kosmetycznych. Nasi konsultanci weryfikują etykietę pod kątem sprawdzenia wszystkich informacji obowiązkowych (wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009), jak również oświadczeń / informacji dodatkowych / deklaracji marketingowych umieszczonych na etykiecie (wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013).

W ramach usługi z zakresu oceny zgodności etykiety przygotowujemy raport zawierający komentarze i poprawki, które należy wprowadzić w celu zapewnienia zgodności etykiety z wymogami prawa.