Nasze usługi obejmują:

  • przygotowanie dokumentacji środowiskowych takich jak: wnioski o wydanie pozwoleń, raporty i zgłoszenia, interpretacje wyników badań laboratoryjnych, itp.,
  • outsourcing środowiskowy – takie rozwiązanie pozwoli Państwa Firmie skupić się na realizacji celów biznesowych pozostawiając nam opracowywanie wszystkich dokumentów i obowiązków ich wypełniania, wynikających z przepisów ochrony środowiska,
  • audyty środowiskowe – nasi specjaliści zweryfikują stopień przestrzegania przez Państwa Firmę aktualnych wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska i pomogą w wyborze optymalnych działań naprawczych,
  • ocenę ryzyka zdrowotnego – jej przeprowadzenie pozwala na oszacowanie skutków dla zdrowia człowieka, narażenia się na działanie szkodliwych substancji w środowisku,
  • inwentaryzacje przyrodnicze – oferowane ekspertyzy są niezwykle istotnym źródłem informacji o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego.