Audyty

JARS S.A. od wielu lat specjalizuje się w przeprowadzaniu audytów w sektorze spożywczym.

Zakres audytów obejmuje ocenę funkcjonowania:

 • Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)
 • Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
 • Dobrej Praktyki Produkcyjnej na zgodność z normą ISO 22716 (Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji -dedykowany dla przemysłu kosmetycznego)
 • systemu HACCP
 • systemu ISO 22000
 • systemów IFS/BRC
 • dostawców surowców i produktów

Audyty oferowane są podmiotom działającym we wszystkich branżach sektora spożywczego:

 • zakładom produkcyjnym
 • firmom logistycznym i dystrybucyjnym
 • firmom transportowym
 • sklepom detalicznym
 • restauracjom, firmom cateringowym i hotelom

Audyty przeprowadzane są w oparciu o:

 • normy
 • standardy jakościowe
 • dokumentację systemów jakości
 • wymagania zleceniodawców

 

W ramach audytu ocenia się między innymi:

 • przygotowanie zakładu pod kątem infrastruktury, wyposażenia technicznego, zasobów ludzkich, itp.
 • stan higieniczny zakładu w tym higienę: miejsc pracy, pracowników, procesów technologicznych, linii technologicznych, magazynowania i dystrybucji, itp.
 • przestrzeganie procedur i instrukcji zawartych w dokumentacji systemu jakości
 • funkcjonowanie podstawowych programów takich jak:
  • badania wody,
  • dezynsekcji i deratyzacji,
  • higieny i szkolenia pracowników,
  • mycia i dezynfekcji,
  • postępowania z odpadami,
  • przestrzeganie ustalonych zasad monitorowania CCP,
  • rzetelność prowadzenia zapisów GMP/GHP oraz HACCP,
  • jakość zdrowotną i handlową produkowanych i sprzedawanych artykułów-spożywczych.

JARS S.A. zatrudnia wysoko wykwalifikowanych audytorów posiadających certyfikaty EOQ (Europejska Organizacja Jakości) i PCBC (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji) z tytułami: Audytor Jakości, EOQ, Quality Systems Manager, Pełnomocnik ds. jakości, Audytor wewnętrzny, wyspecjalizowanych we wszystkich branżach sektora spożywczego.

Nasi Audytorzy są profesjonalistami i posiadają specjalistyczną wiedzę, wysokie kompetencje oraz doświadczenie nabyte w ciągu 15 lat. Zdobyli je audytując setki renomowanych zakładów produkcyjnych, sklepów i hipermarketów.

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Katalogu Sektorowego JARS dla obszaru Żywności

Pobierz broszurę