Badania opakowań żywności

opakowania

  • badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych
  • ocena organoleptyczna w zakresie wyglądu, trwałości nadruku, przepuszczalności światła itp.
  • badania fizykochemiczne i mechaniczne (np. szczelność, odporność chemiczna)
  • zawartość metali ciężkich
  • badanie kompatybilności z masą produktu kosmetycznego

 

Oferujemy akredytowane badania migracji opakowań.

Badania wykonywane przez nasze laboratorium prowadzone są zgodnie z wymaganiami rozporządzeń MZ oraz norm dotyczących badania migracji globalnej czy specyficznej migracji związków tj. fenol, formaldehyd itp. Stosowane w badaniach płyny modelowe oraz warunki
czasu i temperatury są dobierane zgodnie z wymaganiami dokumentów normalizacyjnych i przepisów prawnych, zależnie od przeznaczenia opakowania np. do żywności uwodnionej, o dużej zawartości tłuszczu, o niskim pH, do jednorazowego lub wielokrotnego użytku itd.

ZAKRES BADAŃ

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością.
Tworzywa sztuczne.Migracja globalna do płynów modelowych:Zakres: (0,5 – 15) mg/dm2
Metoda wagowa:

  • PN-EN 1186-3:2005
  • PN-EN 1186-5:2005
  • PN-EN 1186-7:2006
  • PN-EN 1186-9:2006

Migracja globalna do mediów substytucyjnych:

Zakres: (0,5 – 15) mg/dm2
Metoda wagowa:

  • PN-EN 1186-14:2005

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Katalogu Sektorowego JARS dla obszaru Żywności

Pobierz broszurę