Tusze i półtusze zwierzęce

Badania
mikrobiologiczne

 

Metoda niszcząca (metoda wycinania z użyciem szablonu) i nieniszcząca(metoda mokrego oraz suchego wymazu) – liczba bakterii tlenowych mezofilnych
– liczba Enterobacteriaceae
Metoda nieniszcząca (metoda z zastosowaniem gąbki ściernej) – obecność Salmonella spp.

Badania
fizykochemiczne

– pestycydy metodą wielopozostałościową
ok. 150 substancji aktywnych
– metale ciężkie (Hg, Pb, Cd, As)
– pozostałości antybiotyków np.:
lewomycetyna, grupa tetracyklin, bacytracyna
– pozostałości pestycydów chloroorganicznych
– promieniotwórcze nukleoidy: cez 137; stront 90
– dioksyny i dioksynopodobne PCB

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Katalogu Sektorowego JARS dla obszaru Żywności

Pobierz broszurę