Wyroby mięsne i garmażeryjne

Badania
mikrobiologiczne

Mięso, wyroby i produkty mięsne
(m.in. mięso mielone, mięso odkostnione mechanicznie MOM, wyroby mięsne, przetwory mięsne).
– liczba bakterii tlenowych mezofilnych
– liczba Escherichia coli
– obecność Salmonella spp.
– liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
– obecność bakterii beztlenowych przetrwalnikujących
– liczba Listeria monocytogenes
– obecność bakterii z grupy coli
– liczba Pseudomonas spp.
– liczba Clostridium perfringens
– liczba bakterii kwaszących typu mlekowego
– obecność Campylobacter spp
Wyroby garmażeryjne i potrawy kulinarne gotowe, półprodukty garmażeryjne, itp. – liczba Escherichia coli
– liczba gronkowców koagulazo-dodatnich
– liczba Listeria monocytogenes
– obecność Salmonella spp.
– obecność bakterii z grupy coli
– obecność bakterii beztlenowych przetrwalnikujących
– liczba pleśni
– liczba drożdży (wyroby niemięsne do 40%)
– liczba Clostridium perfringens

Badania
fizykochemiczne

Wyroby i produkty mięsne, wyroby garmażeryjne i potrawy kulinarne gotowe, półprodukty garmażeryjne, itp. – masa netto
– procentowa zawartość składników
– hydroksyprolina /kolagen
– białko
– sucha masa / woda
– tłuszcz wolny i całkowity
– skrobia
– sól
– popiół ogólny
– witaminy: A, D, E, K,
– metale ciężkie (Hg, Pb, Cd, As)
– składniki mineralne: Ca, Fe, Mg, Zn, Na, K itp.
– benzo(a)piren i suma WWA
– dioksyny i dioksynopodobne PCBDodatki do żywności:
– azotany i azotyny
– fosfor ogólny i polifosforany
– konserwanty i słodzikiSkład kwasów tłuszczowych:
– kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone
– kwasy omega-3 i omega-6
– kwasy tłuszczowe transInne:
– cholesterol
– sterole roślinne
– obecność i identyfikacja GMO
– zafałszowanie mięsem innych gatunków zwierząt
– obecność i zawartość alergenów

Ocena
organoleptyczna i sensoryczna

Wyroby i produkty mięsne, wyroby garmażeryjne i potrawy kulinarne gotowe, półprodukty garmażeryjne, itp. – ocena organoleptyczna
– ocena sensoryczna
– badania konsumenckie

Badania wartości
odżywczej żywności / GDA

Wyroby i produkty mięsne, wyroby garmażeryjne i potrawy kulinarne gotowe, półprodukty garmażeryjne, itp. Wymagania rozporządzenia PEiR NR 1169/ 2011:
– wartość energetyczna
– tłuszcz
– kwasy tłuszczowe nasycone
– węglowodany
– cukry
– białko
– sól
– błonnik pokarmowy

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Katalogu Sektorowego JARS dla obszaru Żywności

Pobierz broszurę