Geologia złożowa

W zakresie geologii złożowej JARS S.A. oferuje szeroki zakres usług:

  • Dokumentowanie i badanie złóż kopalin i surowców;
  • Projekty zagospodarowania złoża;
  • Dokumentacje geologiczne złóż kopalin i surowców;
  • Nadzór i kierowanie robotami geologicznymi;
  • Wycena informacji geologicznej.