Opracowania

W ramach oceny zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego JARS S.A. oferuje szereg dokumentacji:

  • Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  • Projekt planu remediacji;
  • Raport potwierdzający efekty przeprowadzonej remediacji;
  • Raport początkowy i końcowy;
  • Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska (ocena ryzyka zdrowotnego);
  • Koncepcja oczyszczania gruntu (in-situ, ex-situ);
  • Kosztorys prac remediacyjnych;
  • Graficzna interpretacja wyników badań (mapy rozkładu zanieczyszczeń);
  • Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.