Outsourcing i audyty środowiskowe

JARS S.A. oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska. W ramach stałej obsługi (outsourcingu) pomożemy Państwa firmie w uporządkowaniu spraw związanych z ochroną środowiska.

Nasza oferta obejmuje:

  • Wstępny audyt środowiskowy wraz z opracowaniem raportu podsumowującego;
  • Przygotowanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów wytworzonych, zebranych, poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianych;
  • Przygotowanie sprawozdania o opłatach za korzystanie ze środowiska;
  • Sporządzanie raportów KOBIZE;
  • Przygotowanie sprawozdań dotyczących opakowań wraz z obliczeniem opłaty produktowej;
  • Konsultacje i pomoc przy prowadzeniu kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów;
  • Pomoc w organizacji gospodarki odpadami na terenie Zakładu;
  • Reprezentowanie interesów Klienta w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej;
  • Pomoc w realizacji zarządzeń pokontrolnych organów ochrony środowiska;
  • Bieżące porady drogą telefoniczną / e-mail / wideokonferencji.

Dla Klientów pozostających pod naszą „opieką” przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty na badania laboratoryjne oraz na przygotowanie dokumentacji środowiskowej. Oferujemy przeprowadzenie usługi audytu środowiskowego, w ramach której nasz specjalista przeprowadzi kompleksowy przegląd zgodności przedsiębiorstwa pod kątem aktualnych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodności nasz specjalista pomoże w wyborze optymalnych działań naprawczych, zapewniając zminimalizowanie kar pieniężnych i konsekwencji prawnych.