Pasze

Pasze to substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt.

Producenci pasz muszą zapewnić, że wprowadzane przez nich do obrotu produkty są:

  • Bezpieczne;
  • Zdrowe;
  • Przydatne do określonego celu i o właściwej jakości handlowej;
  • Nie zawierające zafałszowań;
  • Nie wywierające bezpośredniego negatywnego wpływu na środowisko i dobrostan zwierząt.

Pasze wprowadzane do obrotu powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Aktualnie należy monitorować poziom:

  • Zanieczyszczeń: in. metali ciężkich, melaminy, azotanu (III) sodu, mikotoksyn, toksyn właściwych dla roślin, związków grupy węglowodorów chlorowanych, dioksan i PCB oraz zanieczyszczeń biologicznych;
  • Obecności pałeczek Salmonella oraz liczby bakterii z rodziny Enterobacteriaceae;
  • Pozostałości pestycydów;
  • Zawartości składników analitycznych.