Pestycydy

Pestycydy to szeroka grupa obejmująca substancje chemiczne biologicznie czynne stosowane w środkach ochrony roślin. Wyróżnia się m.in: zoocydy, których zadaniem jest przeciwdziałanie szkodnikom zwierzęcym, herbicydy do zwalczania chwastów, bakteriocydy zwalczające bakterie oraz fungicydy eliminujące grzyby mikroskopowe.

Wraz z rozwojem przemysłowym i technicznym, wzrasta wykorzystanie pestycydów w rolnictwie na całym świecie.

Laboratorium JARS oferuje badania pozostałości środków ochrony roślin (pestycydów) w żywności i produktach rolnych. Analizy prowadzone są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i metod badawczych, jakimi są chromatografia cieczowa i gazowa połączona z tandemową spektrometrią mas (LC/MS/MS oraz GC/MS/MS), dzięki czemu możliwe jest oznaczenie pozostałości bardzo niskim poziomie detekcji. Laboratorium prowadzi oznaczenia dla ponad 550 pestycydów.

Laboratorium JARS od lat bierze udział w wielu badaniach biegłości organizowanych przez najbardziej uznanych i sprawdzonych organizatorów takich jak m.in.: FAPAS, LGC Standards. Co potwierdza umiejętności i biegłość Naszych specjalistów.

Oferujemy dedykowane pakiety i badania dla:

  • żywności ekologicznej,
  • żywności konwencjonalnej,
  • płodów rolnych,
  • wymaganych przy sprzedaży do sieci handlowych,
  • wymaganych przy eksporcie,
  • wymaganych przy imporcie,
  • owoców, warzyw, zbóż i grzybów.