Akredytowane pobieranie próbek

PRÓBKI DO BADAŃ POBIERAMY I ODBIERAMY Z TERENU CAŁEJ POLSKI

Gwarantujemy, że próbki zostaną dostarczone do laboratoriów w tym samym dniu, w którym je pobrano, a badania zostaną rozpoczęte w czasie określonym przepisami!

Zapewniają to:

  • dwie lokalizacje laboratoriów – Łajski k/Warszawy i Mysłowice
  • siedem lokalizacji oddziałów, z których codziennie wyjeżdżają próbkobiorcy na pobory – Łajski, Mysłowice, Wrocław, Leżajsk, Olsztyn, Lublin, Poznań.

DROGI KLIENCIE:

Dysponujemy odpowiednią ilością próbkobiorców żeby zapewnić terminowy pobór próbek oraz flotą samochodów przystosowaną do ich przewożenia w warunkach chłodniczych i mroźniczych.

Nasi próbkobiorcy to doświadczeni i wykształceni fachowcy m.in.: technolodzy żywności, biotechnolodzy, chemicy. Wszyscy posiadający uprawnienia do pobierania próbek.

Ich wiedza gwarantuje nie tylko właściwy pobór, ale również umożliwia zasięgnięcie porady lub opinii z zakresu metodyki poboru.

Oprócz odpowiedniego przygotowania zawodowego przechodzą Oni również regularne szkolenia, a sprzęt i wyposażenie używane do poboru/odbioru próbek jest nadzorowane w ramach systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Pobieranie próbek jest akredytowane!!!
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO
Zobacz

Nasi próbkobiorcy przyjadą do Państwa w uzgodnionym przez logistykę terminie uprzedzając, jeżeli tak ustalono, o godzinie poboru.

Niezależnie od tego Dział Logistyki wcześniej informuje drogą mailową o proponowanym terminie poboru, a po jego zaakceptowaniu przez Klienta wysyłany jest jeszcze SMS przypominający na dobę przed poborem o terminie przyjazdu próbkobiorcy.

Próbkobiorcy dysponują profesjonalnym sprzętem do transportu próbek w warunkach chłodniczych i mroźniczych.

Zapewniamy ciągłość zachowania właściwej temperatury od chwili poboru do dostarczenia do laboratorium. Temperatura przewożenia próbek jest cały czas rejestrowana za pomocą specjalistycznego urządzenia. Czas transportu jest również monitorowany. Dzięki temu, w każdej chwili możemy dostarczyć naszym Klientom wydruk przebiegu obu parametrów.

Próbki docierają do laboratorium tego samego dnia, w którym zostały pobrane a te, które wymagają ciągu chłodniczego, do momentu rozpoczęcia badań są przechowywane w komorze chłodniczej. Badania rozpoczyna się w czasie określonym przepisami.

Po zakończeniu badań wyniki są przedstawiane w formie sprawozdań podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Są one dostępne poprzez internet na indywidualnych kontach klientów w Panelu Klienta. Na życzenie mogą być przesyłane również drogą elektroniczną lub/i pocztą. Na sprawozdaniach oprócz wyników umieszczamy na życzenie Klienta ocenę wyników na zgodność z wymaganiami, co ułatwia zarówno Klientom jak i jednostkom nadzorującym, ocenę badań. W przypadku stwierdzenia przekroczeń w badanych parametrach – informujemy natychmiast Klienta o tym fakcie w sposób wcześniej uzgodniony (SMS, e-mail, telefon).

Każdemu Klientowi, który zlecił badania do naszych laboratoriów zostaje przydzielony opiekun z Biura Obsługi Klienta. Jest nim Doradca Analityczny, który podczas całego okresu współpracy ma za zadanie wspierać Klienta i ułatwiać obsługę zleceń, a w szczególności:

  • doradzać jakie badania należy wykonać;
  • monitorować termin ich wykonania;
  • wytłumaczyć, co zrobić z otrzymanymi wynikami badań,
  • pomóc w interpretacji wyników.

Informujemy Państwa, że wyniki badań objęte są klauzulą poufności i zabezpieczone są przed ingerencją niepowołanych osób.

Jest to jeden z wymogów akredytacji laboratorium!