Pozwolenia zintegrowane

JARS S.A. oferuje profesjonalne usługi w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną regulującą zasady wprowadzania substancji lub energii do poszczególnych komponentów środowiska i zastępuje następujące pozwolenia sektorowe na:

  • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • Wytwarzanie odpadów;
  • Pobór wód;
  • Odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.

Posiadanie pozwolenia zintegrowanego nie zwalnia natomiast z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do kanalizacji zewnętrznej ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.