Programy szkoleń

05_03_2019_Wykrywanie GMO w żywnośći i paszach.pdf

06_03_2019_Audytor wewnętrzny.pdf

11_03_2019_Analiza mikrobiologiczna opakowań w praktyce.pdf

14_03_2019_Tworzenie karty charakterystyki produktu_surowca w aspekcie rozporządzenia REACH i CLP.pdf

15_03_2019_Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) dla Producentów wyrobów kosmetycznych w świetle nowej Ustawy o produktach kosmetycznych.pdf

20_03_2019_Analiza mikrobiologiczna żywności.pdf

20_03_2019_Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie.pdf

22_03_2019_ALERGENY – jak nimi zarządzać w zakładzie produkcyjnym.pdf

25_03_2019_Oznaczanie pierwiastków na ICP-MS.pdf

26_02_2019_Analiza_sensoryczna.pdf

27_03_2019_Audytor wewnętrzny systemu HACCP.pdf

29_03_2019_Znakowanie żywności w praktyce – podstawy prawne i ich interpretacja, w tym zasady oznaczania wartości odżywczej.pdf

02_04_2019_Analiza sensoryczna żywności w praktyce weryfikacja wrażliwości, metody badań.pdf

08_04_2019_Bezpieczeństwo żywności w praktyce System HACCP_GMP_GHP.pdf

09_04_2019_Zafałszowania żywności.pdf

10_04_2019_Badania mikrobiogiczne produktów kosmetycznych – warsztaty.pdf

10_04_2019_Gospodarka odpadami w świetle aktualnych przepisów prawnych, opłaty oraz sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarowania odpadami- warsztaty.pdf

12_04_2019_Znakowanie żywności w praktyce – podstawy prawne i ich interpretacja, w tym zasady oznaczania wartości odżywczej.pdf

16_04_2019_Podstawy chromatografi cieczowej – zastosowanie w analizie żywności.pdf

17_04_2019_Walidacja metod mikrobiologicznych.pdf

24_04_2019_Nowelizacja normy ISO_IEC 17025_2017.pdf

25_04_2019_Zafałszowania miodu oraz miód jako źródło substancji o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych.pdf

26_04_2019_System HACCP w produkcji suplementów diety.pdf

29_04_2019_Oznaczanie wartości odżywczej z zastosowaniem spektroskopii bliskiej podczerwieni i innych metod.pdf

06_05_2019_Oznaczanie pierwiastkow na ICP-OES.pdf

09_05_2019_Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie.pdf

10_05_2019_Testy konserwacji (obciążeniowe) stosowane w przemyśle kosmetycznym.pdf

14_05_2019_ALERGENY – jak nimi zarządzać w zakładzie produkcyjnym.pdf

16_05_2019_Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu na terenie UE, Nowa ustawa o produktach kosmetycznych.pdf

17_05_2019_Audytor wewnętrzny_17025.pdf

22_05_2019_Analiza mikrobiologiczna wody.pdf

22_05_2019_Tworzenie karty charakterystyki produktu_surowca w aspekcie rozporządzenia REACH i CLP.pdf

24_05_2019_Znakowanie żywności w praktyce – podstawy prawne i ich interpretacja, w tym zasady oznaczania wartości odżywczej.pdf

27_05_2019_Określanie trwałości produktow żywnościowych w praktyce.pdf

31_05_2019_Znakowanie żywności w praktyce – podstawy prawne i ich interpretacja, w tym zasady oznaczania wartości odżywczej.pdf

Zapraszamy Państwa do pobrania aktualnego harmonogramu szkoleń JARS

Pobierz broszurę