Rozeznanie rynku dotyczy dostawy urządzenia do rozcieńczania próbek laboratoryjnych

W związku z realizacją przez Jars Sp. zo.o. o projektu rekomendowanego do dofinansowania w ramach Działania 1.2