Rozeznanie Rynku

Kod CPV: 38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). W związku z realizacją przez Jars Sp. zo.o. o projektu rekomendowanego do dofinansowania w ramach Działania 1.2