Ścieki

Jednym z podstawowych obowiązków każdego wytwórcy ścieków jest kontrola ich jakości poprzez zagwarantowanie badań w akredytowanym laboratorium badawczym. Analiza ścieków pozwala na zapewnienie odpowiednich parametrów na wylocie z zakładu lub oczyszczalni.

W ramach działań JARS S.A. zapewnia:

  • Akredytowane pobieranie próbek ścieków;
  • Wszystkie próbki dostarczamy do naszych laboratoriów w dniu pobrania;
  • Szeroki zakres akredytacji obejmuje wszystkie parametry normowane w obowiązujących przepisach;
  • Możliwość interpretacji wyników badań i doradztwa w przypadku odchyleń od norm.