Seminarium szkoleniowe eksport żywności na rynek USA – aspekty certyfikacyjne i prawne

Dzisiaj w centrum konferencyjnym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odbyło się seminarium szkoleniowe organizowane przez JARS SA wspólnie z kancelarią prawną Elżanowski, Cherka & Wąsowski oraz Amerykańską Izbą Handlową w Polsce.

Jako ogólnopolska sieć laboratoriów JARS, będąca wyłącznym przedstawicielem w Polsce amerykańskiej firmy Registar Corp., zapewniamy pełne wsparcie w uzyskaniu certyfikatów FDA – Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, w sektorach żywności, kosmetyków oraz produktów farmaceutycznych i medycznych.

Rynek amerykański posiada jedne z najbardziej kompleksowych i efektywnych systemów jakości i regulacji na świecie. To także istotne w sytuacjach mających cechy zdarzeń nadzwyczajnych, jak na przykład aktualna obecność koronawirusa na kilkunastu rynkach światowych. Współpracując blisko z Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków zyskujemy pewność, że cykle i procesy działań eksportowych zachowają możliwie rutynowy, niezakłócony charakter, a gospodarka amerykańska potwierdzi swą wysoką odporność na takie nawet negatywne, nadzwyczajne wydarzenia światowe.

Biuro Komunikacji JARS SA