Środki do zwalczania śliskości zimowej

Laboratorium JARS S.A. przeprowadza akredytowane badania środków do zwalczania śliskości zimowej. Nasz pakiet badań laboratoryjnych soli drogowej jest zgodny z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres parametrów podstawowych:

 • Zawartość chlorku sodu NaCl;
 • Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie;
 • Zawartość wody;
 • Zawartość żelazocyjanku potasowego;
 • Skład ziarnowy.

Na życzenie Klienta wykonujemy badania soli do zimowego utrzymania dróg w zakresie rozszerzonym o następujące parametry:

 • Skuteczność topnienia płytek lodu;
 • Zawartość metali ciężkich;
 • Zawartość wapnia (chlorku wapnia);
 • Zawartość siarczanów SO4;
 • Wilgotność;
 • Węglowodory;
 • Całkowitą zawartość węgla organicznego mg/kg;
 • pH

W ramach naszych działań zapewniamy:

 • Dojazd wykwalifikowanego próbkobiorcy;
 • Akredytowane pobranie próbek zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Transport próbek w monitorowanych warunkach chłodniczych.