Substancje wspomagające uprawę roślin

JARS S.A. oferuje akredytowane badania składu chemicznego nawozów (organicznych, mineralnych i naturalnych) oraz środków wspomagających uprawę roślin mających na celu sprawdzenie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

Zakres badań obejmuje:

  • pH;
  • zawartość substancji organicznej;
  • zawartość metali ciężkich;
  • zawartość makroelementów (formy ogólne oraz przyswajalne);
  • obecność i liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.;
  • obecność Salmonella spp.