Suplementy diety

Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. To skoncentrowane źródło witamin i/lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych. Wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie. Dostępny w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji, wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny zapewnia, że zwykłe stosowanie suplementu diety zgodnie z informacją zamieszczoną w oznakowaniu będzie bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.

Ze względu na to, że suplementy diety są zaliczane do środków spożywczych, powinny spełniać wymagania związane z bezpieczeństwem żywności, czyli powinny być w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczone substancjami chemicznymi i drobnoustrojami niekorzystnie oddziałującymi na organizm człowieka.

Do oceny jakości suplementów diety stosuje się niżej wymienione kryteria czystości, w tym zawartości:

  • Metali ciężkich: ołów, kadm i rtęć;
  • WWA, cytryniny*;
  • Melaminy.

* badania dotyczą wybranych kategorii suplementów diety

Dodatkowo suplementy diety podlegają ocenie zgodnie z przepisami dotyczącymi dodatków do żywności w zakresie stosowania dozwolonych dodatków do żywności, m.in. substancji słodzących oraz substancji konserwujących.