Systemy Jakości

Akredytacja

AKREDYTACJA DLA LABORATORIUM BADAWCZEGO wg PN-EN ISO/IEC 17025

W 2004 r. w grudniu, uzyskaliśmy pierwszą akredytację, nadaną przez Niemiecką Radę Akredytacyjną DAR, a proces akredytacyjny został przeprowadzony przez Niemiecką Jednostkę Certyfikującą DACH.

W 2009 r. w październiku otrzymaliśmy drugą akredytację, zastępując niemiecki certyfikat polskim, nadanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Zmiana jednostki akredytującej wynikała z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2010r. europejskich przepisów zgodnie z którymi laboratorium musi posiadać akredytację Państwa na terenie, którego się znajduje i prowadzi swoją działalność.

Szczegółowy wykaz akredytowanych badań znajduje się w aktualnym Zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1095. Zawiera on matryce badanych obiektów i metodyki wg. których są badane zarówno w zakresie stałym jak i elastycznym.