Akredytacje / Zatwierdzenia

 

AKREDYTACJA LABORATORIUM
wg PN-EN ISO/IEC 17025
Certyfikat akredytacji
zobacz
Stały zakres akredytacji:

Pełen zakres
zobacz

Zakres akredytacji dla pobierania próbek
zobacz

Zakres akredytacji dla badań fizykochemicznych
zobacz

Zakres akredytacji dla badań mikrobiologicznych
zobacz

Elastyczny zakres akredytacji:

Zakres akredytacji dla badań fizykochemicznych
Laboratorium Fizykochemiczne Łajski
zobacz
Laboratorium Fizykochemiczne Filia „Południe”
zobacz

Zakres akredytacji dla badań mikrobiologicznych
Laboratorium Mikrobiologiczne Łajski
zobacz
Laboratorium Mikrobiologiczne Filia „Południe”
zobacz

AKREDYTACJA OiB
Certyfikat akredytacji
zobacz
Zakres akredytacji
zobacz
CERTYFIKACJA SYSTEMU JAKOŚCI
wg ISO 9001, ISO 14001,
AQAP 2110

Certyfikat ISO 9001
zobacz

Certyfikat ISO 14001
zobacz

Certyfikat AQAP 2110
zobacz

Wykaz lokalizacji objętych certyfikatami
zobacz

Potwierdzenie do Certyfikatów ISO 9001, ISO 14001, AQAP 2110
zobacz

REJESTRACJA W SYSTEMIE GMP+
Deklaracja i zakres rejestracji
zobacz
Zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii
Zakres zatwierdzenia (art. 25a ustawy i IW)
zobacz
Zatwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach
Zakres zatwierdzenia dot. badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
zobacz
Zakres zatwierdzenia dot. badań wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
zobacz
Zatwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie
Zakres zatwierdzenia dot. badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
zobacz
Zakres zatwierdzenia dot. badań wody z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
zobacz
Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego
Zezwolenie na Wytwarzanie lub Import Produktu Leczniczego
zobacz