Członkostwa JARS S.A.

  • CZŁONKOSTWO W POLLAB

Jesteśmy członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, nr 654.

  • UDZIAŁ W PRACACH NORMALIZACYJNYCH PKN

Uczestniczymy w pracach normalizacyjnych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako członek następujących komitetów technicznych:

KT nr 3 ds. Mikrobiologii Żywności

KT nr 6 ds. Systemów Zarządzania

KT nr 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

KT nr 37 ds. Ryb i Przetworów Rybnych

KT nr 38 ds. Przetworów Owocowych i Warzywnych

KT nr 40 ds. Pasz

KT nr 93 ds. Mięsa, Jaj i ich Przetworów

KT nr 88 ds. Żywności Mrożonej

KT nr 120 ds. Jakości Wody – Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne

KT nr 121 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Nieorganiczne

KT nr 122 ds. Jakości Wody – Badania Chemiczne – Substancje Organiczne

KT nr 133 ds. Opakowań

KT nr 191 ds. Chemii Gleby

KT nr 200 ds. Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych

KT nr 201 ds. Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej

KT nr 216 ds. Odpadów

KT nr 229 ds. Kawy, Herbaty i Kakao

KT nr 235 ds. Analizy Żywności

KT nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego

KT nr 280 ds. Jakości Powietrza

KT nr 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki

KT nr 310 ds. Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności