Zatwierdzenia

ZATWIERDZENIA PRZEZ ORGANY URZĘDOWE

Posiadamy zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli oraz Państwowego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody z kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Ponadto posiadamy zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zezwolenie na Wytwarzanie lub Import Produktu Leczniczego

REJESTRACJA W SYSTEMIE GMP+

W maju 2019 roku zostaliśmy zarejestrowani w systemie GMP+ w zakresie wykonywania badań pasz w ramach standardu GMP+ B11.

Zakres rejestracji