Szkolenia zamknięte

Tematy szkoleń zamkniętych

Tematyka i zakres szkoleń zamkniętych opracowywane są w zależności od potrzeb i wymagań klienta.

Tematyka szkoleń zamkniętych prowadzonych przez ekspertów JARS SA obejmuje m.in. następujące obszary:

 1. System HACCP/GMP/GHP,
 2. Standardy BRC i IFS, w tym szkolenia na auditora wewnętrznego,
 3. Analiza sensoryczna żywności – warsztaty połączone z wykładami,
 4. Znakowanie produktów spożywczych w świetle nowych wymagań prawnych,
 5. Znakowanie produktów kosmetycznych,
 6. Opakowania do kontaktu z żywnością,
 7. Prawne aspekty bezpieczeństwa kosmetyków,
 8. Analiza mikrobiologiczna żywności. Kontrola zagrożeń mikrobiologicznych w różnych branżach przemysłu spożywczego
 9. Analiza mikrobiologiczna wody,
 10. Analiza mikrobiologiczna kosmetyków,
 11. Zanieczyszczenia chemiczne w produkcji żywności,
 12. Bezpieczeństwo żywności w obrocie handlowym,
 13. Zafałszowania żywności,
 14. Analiza fizykochemiczna żywności,
 15. Ochrona środowiska,
 16. Systemy zarządzania,
 17. BHP,
 18. Oznakowanie produktu jako źródło informacji o zagrożeniu. Klasyfikacja i oznakowanie wg CLP