Tymczasowe Próbkobranie

3. Rejestracja

Serwis Laboratoryjny:

  • rejestracja dostarczonych próbek w systemie komputerowym
  • weryfikacja próbek do zlecenia poboru
  • nadanie kodu próbki i przypisanie lokalizacji

4. Laboratorium

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ
rozdrabnianie i mielenie

PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ
ekstrakcja i mineralizacja

LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZNE
Pracownia Analiz Klasycznych

LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZNE
Pracownia Analiz Spektrometrycznych

LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZNE
Pracownia Oznaczeń Metali

LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZNE
Pracownia Analiz Elementarnych

LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZNE
Pracownia Analiz Chromatograficznych

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

  • Pracownia Badań Żywności
  • Pracownia Badań Kosmetyków
  • Pracownia Badań Wody
  • Pracownia Badań Odpadów

ZAKOŃCZENIE BADAŃ W LABORATORIACH
Autoryzacja wyników przez upoważniony Personel Laboratorium

ZAKOŃCZENIE BADAŃ W LABORATORIACH
Interpretacja wyników badań, opracowywanie dokumentacji środowiskowych przez Dział Ekspertyz Środowiskowych

Wyposażenie floty

Droga próbki

1. Pobieranie

2. Transport