Usługi dedykowane branży ryb i przetworów rybnych w JARS S.A.

Z pomocą JARS S.A. spełnicie Państwo wymagania: 

 • Prawne;
 • Systemów bezpieczeństwa żywności;
 • Sieci handlowych;
 • Konsumentów.

Dlaczego warto wybrać JARS?

 • Dedykowany opiekun Klienta;
 • Szybki dostęp do wyników on-line dzięki Panelowi Klienta;
 • Akredytowany pobór próbek;
 • Transport w monitorowanych warunkach chłodniczych;
 • Rozpoczęcie badań w ciągu 12 godzin od odbioru próbki.

 

 

W ofercie JARS S.A. dedykowanej branży ryb i przetworów rybnych znajdziecie Państwo szereg usług:

Badania mikrobiologiczne:

 • liczba Listeria monocytogenes;
 • obecność Salmonella spp.;
 • obecność bakterii beztl przetrw red siarczany;
 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich;
 • obecność bakterii z grupy coli;
 • liczba pleśni;
 • liczba drożdży;
 • bakterie z rodzaju Pseudomonas;
 • inne.

Badania fizykochemiczne;

 • dioksyny;
 • antybiotyki;
 • radiologia;
 • WWA;
 • masa netto;
 • białko;
 • sucha masa / woda;
 • zawartość mięsa ryby, zalewy;
 • tłuszcz całkowity;
 • popiół ogólny;
 • popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym;
 • sól;
 • kwasowość;
 • liczba kwasowa;
 • liczba nadtlenkowa;
 • cukry ogółem i redukujące;
 • pH;
 • błonnik pokarmowy;
 • zanieczyszczenia mechaniczne, mineralne, organiczne;
 • glazura;
 • zawartość ości, oprawienie, wysuszka powierzchniowai głęboka, pozostałości błony otrzewnej, skóry, łusek;
 • histamina;
 • profil kwasów tłuszczowych;
 • kwasy omega-3, omega-6, DHA i EPA;
 • kwasy nasycone i nienasycone;
 • cholesterol;
 • witaminy: A, grupa B, E, K, C, D;
 • metale ciężkie: Hg, Pb, Cd, As;
 • składniki mineralne: Ca, Fe, Mg, Zn, Na, K itp.;
 • konserwanty: kwas sorbowy i benzoesowy, kwas propionowy;
 • sztuczne barwniki;
 • pozostałości pestycydów;
 • obecność i identyfikacja GMO;
 • obecność i zawartość alergenów;
 • inne.

Badania przechowalnicze / Wyznaczanie lub potwierdzanie terminu przydatności produktu spożywczego

Badania polegają na analizie produktu w odpowiednich odstępach czasu oraz porównaniu wyników do wartości wyjściowej, tj. do wyników uzyskanych przed rozpoczęciem badań. Zakres badań przechowalniczych może obejmować, badania mikrobiologiczne, badania fizykochemiczne i badania organoleptyczne.

Badania obciążeniowe (challenge tests)

Wprowadzenie do produktu w warunkach laboratoryjnych drobnoustrojów i przechowywanie go w różnych, dających się racjonalnie przewidzieć warunkach. Produkt przechowuje się w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, w których produkt będzie przechowywany w całym okresie przydatności do spożycia, uwzględniając zmiany temperatury podczas transportu i dystrybucji. Badania uwzględniają również zmienność produktu poprzez użycie różnych partii oraz zastosowanie szczepów wzorcowych pochodzących z międzynarodowych kolekcji jak i szczepów naturalnych wyizolowanych z danego rodzaju żywności.

Badania opakowań:

 • Badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych;
 • Ocena organoleptyczna w zakresie wyglądu i trwałości nadruku;
 • Analiza sensoryczna w zakresie przekazywania obcego smaku i zapachu z opakowania do żywności;
 • Badania fizykochemiczne i mechaniczne (np. szczelność, odporność chemiczna);
 • Oznaczanie zawartości metali ciężkich;
 • Migracja globalna i specyficzna;
 • Inne.

Weryfikacja etykiet:

 • Weryfikacja oraz opracowanie etykiet (merytoryczne i graficzne) dla branży spożywczej;
 • Opracowanie tabeli wartości odżywczej (na rynek UE i USA);
 • Opracowanie ekspertyz dotyczących znakowania (wymaganych m. in. przez sieci handlowe).

Badania higieny środowiska produkcji:

 • Kontrola czystości mikrobiologicznej powierzchni;
 • Monitoring czystości mikrobiologicznej powietrza;
 • Badanie cząstek stałych.

Badania wody i lodu (w tym wody wykorzystywanej w procesach technologicznych):

 • Badania organoleptyczne, fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne.

Badania ścieków:

 • Akredytowane badania jakości ścieków przemysłowych i bytowych w zakresie parametrów fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych i parazytologicznych.

Badania i remediacja gruntów:

 • Kompleksowa usługa w zakresie badań zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, a także remediacji środowiska gruntowo – wodnego.

Ekspertyzy środowiskowe:

 • Operaty wodno-prawne:
 • Pozwolenia sektorowe oraz zintegrowane:
 • Wnioski i opracowania związane z gospodarką odpadami.

Szkolenia i doradztwo:

 • Stosowanie i interpretacja przepisów prawa żywnościowego z prawem UE;
 • Doradztwo prawne z dziedziny prawa żywnościowego;
 • Doradztwo prawne z zagadnień ochrony środowiska;
 • Znakowanie żywności, w tym znakowanie wartością odżywczą;
 • Ślad węglowy;
 • Przygotowanie do eksportu produktów na rynek USA;
 • Systemy jakości: audyty wewnętrzne, wdrażanie, pomoc w uzyskaniu certyfikatu.

Poza wymienionymi usługami, nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem służy Państwu radą i pomocą, aby mogli Państwo uzyskać pewność, która jest niezbędnym elementem sprzedaży produktów.

W celu poznania naszej oferty zapraszamy do bezpośredniego KONTAKTU.