Weryfikacja etykiet produktów kosmetycznych

Usługa JARS S.A. z zakresu oceny zgodności etykiety umożliwia stworzenie etykiety spełniającej wymagania prawne rynku produktów kosmetycznych. Nasi konsultanci weryfikują etykietę pod kątem sprawdzenia wszystkich informacji obowiązkowych (wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009), jak również oświadczeń / informacji dodatkowych / deklaracji marketingowych umieszczonych na etykiecie (wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013).

W ramach usługi z zakresu oceny zgodności etykiety przygotowujemy raport zawierający komentarze i poprawki, które należy wprowadzić w celu zapewnienia zgodności etykiety z wymogami prawa.

Jeśli chcesz się dowiedzieć – W JAKI SPOSÓB WPROWADZIĆ BEZPIECZNY PRODUKT KOSMETYCZNY NA RYNEK? – wejdź TUTAJ.

Verification of cosmetic product labels

The JARS S.A. label compliance assessment service enables the creation of a label that meets the legal requirements of the cosmetic product market. Our consultants verify the label in terms of checking all mandatory information (requirements of Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council), as well as claims / additional information / marketing statements placed on the label (requirements of Commission Regulation (EU) No 655/2013).

As part of the label compliance assessment service, we prepare a report containing comments and amendments to be made to ensure that the label complies with the legal requirements.

If you want to know – HOW TO MARKET A SAFE COSMETIC PRODUCT? – CLICK HERE.

Obserwuj profil firmowy JARS S.A. na LinkedIn / Follow JARS S.A. company profile on LinkedIn.