White Paper

Eksperci JARS przeanalizowali najważniejsze cele i postanowienia planowanych regulacji, które będą miały istotny wpływ na polski rynek w nadchodzącym roku i latach kolejnych. Wnioski przygotowaliśmy w formie dokumentu White