Woda wodzie nierówna


Lekarze deklarują konieczność spożywania co najmniej 1,5-2 litrów wody dziennie. Większość z nas w takiej sytuacji sięga po butelkowane wody – gazowane i nie – źródlane, stołowe i mineralne. Nie zawsze jednak wiemy czym te wyroby różnią się miedzy sobą – oczywiście poza ceną.

Naturalne wody mineralne i wody źródlane posiadają cechy wspólne:

– pochodzą z zasobów podziemnych, dobrze izolowanych utworami geologicznymi od zanieczyszczeń zewnętrznych. To zapewnia ich pierwotną czystość pod względem chemicznym i mikrobiologicznym.

– ich naturalny skład mineralny oceniony jako bezpieczny i korzystny dla zdrowia jest uwarunkowany tylko lokalnymi czynnikami geologicznymi. Musi być on zachowany również po rozlaniu wody do opakowań.

– rozlewanie do opakowań zarówno wód źródlanych, jak też naturalnych wód mineralnych odbywa się w jak najbliższym sąsiedztwie miejsca wydobycia wody. Chodzi o zachowanie ich naturalnego składu mineralnego i pierwotnej czystości także w miejscu rozlewu i w opakowaniu. Takie wody nie wymagają uzdatniania (chlorowania, oczyszczania) i nie mogą być poddawane tym procedurom – w odróżnieniu od wody wodociągowej.

Określenie „woda mineralna” było nazwą przyjętą w 1912 r. w balneologii i hydrogeologii dla wód zawierających powyżej 1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników mineralnych. Ten limit mineralizacji ogólnej był tylko wielkością umowną, a nie opartą na badaniach potwierdzających szczególne oddziaływanie wód zawierających takie stężenie substancji mineralnych.

Aktualnie stosowane określenie „naturalna woda mineralna” nie jest związane z żadnym limitem ogólnej mineralizacji. Nazywa się tak wody podziemne, które ze względu na: swoje pochodzenie, warunki geologiczne, wielomineralny skład chemiczny z udziałem mikroelementów – podawane do picia w stanie naturalnym mogą wpływać korzystnie na różne funkcje fizjologiczne organizmu człowieka.

W grupie naturalnych wód mineralnych znajdują się wody o bardzo zróżnicowanym składzie mineralnym i zróżnicowanej zawartości rozpuszczonych składników. Ten rodzaj wód jest generalnie przeznaczony do picia w stanie surowym, najlepiej w krótkim czasie po otwarciu opakowania, aby zachować w maksymalnym stopniu naturalny skład mineralny i nie dopuścić do powstawania osadu czy namnażania się mikroflory.

Wiele spośród wód mineralnych ze względu na swoje właściwości jest przydatnych do celów dietetycznych (wody z niską zawartością sodu) lub do suplementacji organizmu niektórymi składnikami (wody z wysoką zawartością wapnia i /lub magnezu), względnie do regulacji niektórych funkcji fizjologicznych (wody z dużą zawartością wodorowęglanu sodowego lub siarczanu magnezu).

Niektóre naturalne wody mineralne wysoko zmineralizowane nie nadają się jednak do picia dla każdego, zwłaszcza dla dzieci. Nie powinny być również wypijane w dużej dawce dziennej.

Wodami naturalnego pochodzenia przeznaczonymi do spożycia bez szczególnych ograniczeń dotyczących ilości wypijanej wody, stanu zdrowia, czy wieku są wody źródlane.

Kryteria ich oceny i kwalifikacji rodzajowej ograniczają w tych wodach zawartość składników, które powinny być limitowane w codziennej diecie (sód, chlorki, siarczany, fluorki) do poziomu dopuszczalnego dla wody przeznaczonej do stałego spożycia. Te ograniczenia powodują, że wody źródlane są najczęściej wodami nisko-zmineralizowanymi o zawartości składników mineralnych ok. 200-500 mg/dm3 i właśnie dlatego mogą być stosowane do różnych celów: do picia, a także przygotowywania napojów i pokarmów, również dla dzieci.

Wody niższej mineralizacji występują w nieco płytszych warstwach wodonośnych, aczkolwiek nie jest to regułą, ponieważ istnieją wody zakwalifikowane jako źródlane, a wydobywane z głębokości ponad 150 m. W składzie mineralnym wód źródlanych dominują najczęściej wodorowęglany wapnia i magnezu, rzadziej chlorki, siarczany czy sód.

Woda stołowa jest jednym z rodzajów wody udostępnianej w pojedynczych opakowaniach, której jakość określają stosowne przepisy ministra zdrowia, nie może być więc produktem bez wartości.

Określenie „woda stołowa” jest stosowane dla wód wzbogacanych w niektóre składniki mineralne przez: łączenie (w odpowiednich proporcjach) wód niskozmineralizowanych (źródlanych czy mineralnych) z naturalnymi wodami mineralnymi wysokozmineralizowanymi lub przez dodanie do wody niskozmineralizowanej niektórych składników mineralnych w postaci soli (chlorki wapnia i magnezu, siarczan magnezu).

Chodzi o uzyskanie stężeń tych składników zalecanych do podawania niektórym osobom dla uzupełnienia ich niedoborów w organizmie i poprawy bilansu mineralnego, np. sportowcom lub osobom pracującym w trudnych warunkach termicznych (wysoka temperatura).

Dobierając wodę butelkowaną należy uwzględniać indywidualne potrzeby własnego organizmu wynikające ze stanu zdrowia oraz trybu życia i zapoznać się z informacjami podanymi na etykiecie.

Jeżeli woda butelkowana jest nam potrzebna jako stałe źródło wody niezbędnej dla podstawowych funkcji życiowych i utrzymaniu prawidłowego bilansu wodnego (na co dzień) wybieramy wody nisko lub średnio zmineralizowane o zrównoważonym składzie mineralnym.

Warto wybierać wodę, która odpowiada naszym preferencjom smakowym, aby jej picie nie tylko służyło naszemu zdrowiu, ale było po prostu przyjemnością.