Wprowadzono limity izomerów trans kwasów tłuszczowych

Ilość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, nie może przekroczyć 2 g na 100 g tłuszczu .

Na mocy rozporządzenia 2019/649 zmieniono załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.

W konsekwencji wprowadzenia wymogu, zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, w żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego i w żywności przeznaczonej do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego nie może przekroczyć 2 g na 100 g tłuszczu.

Zdaniem Komisji ustanowienie limitu prawnego dla przemysłowo produkowanych izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności ma być najskuteczniejszym środkiem pod względem zdrowia publicznego, ochrony konsumentów i zgodności z rynkiem wewnętrznym.

  • Izomery trans kwasów tłuszczowych występują naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, jak przetwory mleczne, wołowina, mięso owcze i kozie).
  • Powstają również w wyniku procesów przetwórczych, ich głównym źródłem są częściowo uwodornione / utwardzone oleje roślinne. 
  • Tłuszcze typu trans niekorzystnie oddziałują na zdrowie człowieka. Spożycie większej ilości tych tłuszczów zwiększa w surowicy krwi poziom szkodliwego cholesterolu LDL i obniża poziom korzystnego dla zdrowia cholesterolu HDL.

Podmioty działające na rynku spożywczym zaopatrujące inne podmioty działające na rynku spożywczym w żywność nieprzeznaczoną dla konsumenta finalnego lub nieprzeznaczoną do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego muszą zapewnić, by zaopatrywane podmioty działające na rynku spożywczym otrzymywały informacje na temat ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

Poza wymienionymi usługami, nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem służy Państwu radą i pomocą, aby mogli Państwo uzyskać pewność, która jest niezbędnym elementem prowadzenia biznesu.

W celu poznania naszej oferty zapraszamy do bezpośredniego KONTAKTU.