Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu urządzenia do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów

JARS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę urządzenia do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów.